Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. mai

Eksamensordning

Bacheloroppgave.

Innleveringsfrist: 28. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Innleveringsmappen åpner 15.mai!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:40