Semesterside for PSY3092 - Vår 2012

Ta direkte kontakt med sensor for karakterbegrunnelse:

Kandiat 200 - 210: Jørn Auran <jorn_auran@hotmail.com>

Kandiat 211-221: Torill Siqveland <torill.siqveland@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi emnekode, kandidatnr og telefonnummer (i tilfelle sensor ønsker å gi tilbakemelding muntlig). Frist for å be om tilbakemelding er en uke.

28. juni 2012 12:03

Kontaktinfo ang. karakterbegrunnelse legges ut i morgen.

27. juni 2012 16:44

Sensuren faller onsdag 27. juni kl 14.00.

20. juni 2012 13:07