Semesterside for PSY3093 - Vår 2012

Ta direkte kontakt med sensor for karakterbegrunnelse:

Kandidatnr: 311,307, 313, 308, 317, 320, 301, 315, 309, 304 og 314: Kontakt Geir Kirkebøen <geir.kirkeboen@psykologi.uio.no>

Kandidatnr: 302, 303, 306, 310, 312 og 316: Kontakt Martin Aker <martin.aker@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi emnekode, kandidat- og telefonnummer (i tilfelle sensor ønsker å gi tilbakemelding muntlig). Frist for å be om tilbakemelding er en uke.

22. juni 2012 12:56

Seminar 2 som var satt opp tirsdag 8. mai er flyttet til fredag 4. mai. Tidspunkt og sted er ellers uforandret. Se Tid og sted for undervisning våren 2012 for oppdatert informasjon.

27. mars 2012 15:46

Det arrangeres kurs i litteratursøking for dere som skriver bacheloroppgave våren 2012, torsdag 16. februar kl. 12.15-14.00 i Auditorium 2, Harald Schjelderups hus. Påmelding skjer ved at du tegner deg på liste i ekspedisjonen på PSI innen onsdag 15. februar kl. 14.00. Bindende oppmøte.

10. feb. 2012 15:57