Seminar 2 som var satt …

Seminar 2 som var satt opp tirsdag 8. mai er flyttet til fredag 4. mai. Tidspunkt og sted er ellers uforandret. Se Tid og sted for undervisning våren 2012 for oppdatert informasjon.

Publisert 27. mars 2012 15:46 - Sist endret 22. juni 2012 13:03