Beskjeder

Publisert 24. juni 2014 08:58

Kandidater som ønsker begrunnelse på resultat sender dette til

begrunnelser@psykologi.uio.no

Husk å merk forespørselen med emnekode samt kandidatnummer.