Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

17. mai

Eksamensordning

Bacheloroppgave.

Utlevering av oppgaven: 18. mai

Innleveringsfrist: 31. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Sensurfrist 22.juni kl. 16.00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 19:55