Beskjeder

Publisert 22. juni 2012 17:16

For karakterbegrunnelse kontakt Leo Reiff fredag 29. juni mellom 19.00 - 21.30 mobil 95977721. Merk. Ikke ring utenom den oppsatte tiden.

Publisert 6. mars 2012 16:04

Seminargruppe 1 som skulle vært 12. mars er flyttet til 19. mars. Tidspunkt og sted er ellers uforandret. Se Tid og sted for undervisning våren 2012 for oppdatert informasjon.

Publisert 10. feb. 2012 15:58

Det arrangeres kurs i litteratursøking for dere som skriver bacheloroppgave våren 2012, torsdag 16. februar kl. 12.15-14.00 i Auditorium 2, Harald Schjelderups hus. Påmelding skjer ved at du tegner deg på liste i ekspedisjonen på PSI innen onsdag 15. februar kl. 14.00. Bindende oppmøte.

Publisert 15. des. 2011 15:49

NB! Endring i tid og sted for seminargruppene på PSY3095. Se Tid og sted for undervisning våren 2012 for nærmere informasjon.