Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Bacheloroppgave.

Innleveringsfrist: 28. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Oppmøte på seminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. feb. 2020 03:42