Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY3390 - Høst 2003

Frist for innlevering av selvvalgt oppgave er 1. desember. Oppgaven leveres i ekspedisjonen på psykologisk institutt, Forskningsveien 3, før kl 14:30.

15. sep. 2003 02:00

Bibsyskurs 4. september kl. 13.15-14, Aud 2, Georg Sverdrups hus. Møt opp.

4. sep. 2003 02:00

Viktig beskjeder til studenter om undervisning finnes på følgende nettside: http://folk.uio.no/geirki/PSY2301-3390/

21. aug. 2003 02:00