Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY3390 - Vår 2007

Tilbekemeld./begrunnelse på sensur e-post: Wibecke.Brun@psysp.uib.no innen 28.06.

21. juni 2007 13:01

Seminarene - som er obligatoriske - er lagt til følgende torsdager: 1.2; 8.2; 1.3; 26.4; 3.5; 24.5. Første fremmøte er altså torsdag 1. februar 1215-1400 Seminarrom 8.

26. jan. 2007 13:36

Første fremmøte Torsdag 1. februar 1215-1400 Seminarrom 8. Fremmøte er obligatorisk.

22. jan. 2007 11:54