Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PSY3391 - Vår 2011

Tilbakemelding, ta direkte kontakt med sensor hakon.grydeland@psykologi.uio.no, c.k.tamnes@psykologi.uio.no

22. juni 2011 17:47

Til alle på seminargruppe 2: Seminaret 4. mai er som tidligere nevnt avlyst. Som avtalt på forrige seminar vil det i stedet holdes dobbeltseminar 27. april. Frist for innlevering av utkast til seminaroppgave er 24. april.

Mvh Håkon Grydeland

21. mars 2011 09:44

Det arrangeres bibliotekskurs for dere som skal skrive bacheloroppgave, mandag 14. februar kl. 12:15-14:00 i Auditorium 1, Harald Schjelderups hus. Meld deg på liste i ekspedisjonen innen fredag 11. februar kl. 14.00. Bindende oppmøte.

24. jan. 2011 22:56