This course is discontinued

For begrunnelse kontakt:

Guido Biele, g.p.biele@psykologi.uio.no. Kandiat: 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 26.

Geir Kirkebøen, geir.kirkeboen@psykologi.uio.no. Kandiat: 11, 15, 16, 17, 25.

Alf Børre Kanten, a.b.kanten@psykologi.uio.no. Kandiat: 19, 22, 23, 24.

Husk å oppgi kandidatnummer og telefonnummer i tilfelle sensor ønsker å gi begrunnelsen skriftlig. Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

Jan. 12, 2012 4:49 PM