For karakterbegrunnelse kontakt Markus Handal Sneve <m.h.sneve@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi telefonnummer i tilfelle sensor ønsker å gi begrunnelsen muntlig.

Jan. 18, 2011 2:33 PM

Change of venue: PSY4310 Lectures 06.09.10 kl.10:15-12:00 is moved from seminar room 6 to seminar room 2.

Aug. 26, 2010 3:30 PM