Semester page for PSY4420 - Spring 2008

Det er gjort visse endringer i forhold til de testene vi går gjennom onsdag 16. januar

Jan. 16, 2008 10:55 AM

Undervisningen er flyttet fra 18. januar til 17. januar, samme tid og sted, grunnet disputas.

Jan. 14, 2008 10:40 AM

Det er nå satt opp en detaljert plan for kurset. Det kan bli noe avvik fra planen. Legg merke til fremmøtetidspunkt for tirsadag 22. januar. Per vil organisere tider for test med PC

Jan. 10, 2008 9:54 AM