Beskjeder

Published Jan. 16, 2008 10:55 AM

Det er gjort visse endringer i forhold til de testene vi går gjennom onsdag 16. januar

Published Jan. 14, 2008 10:40 AM

Undervisningen er flyttet fra 18. januar til 17. januar, samme tid og sted, grunnet disputas.

Published Jan. 10, 2008 9:54 AM

Det er nå satt opp en detaljert plan for kurset. Det kan bli noe avvik fra planen. Legg merke til fremmøtetidspunkt for tirsadag 22. januar. Per vil organisere tider for test med PC

Published Dec. 3, 2007 3:53 PM

Se detaljert undervisningsplan. Den er mer oversiktlig enn tid og sted.