Det er nå satt opp …

Det er nå satt opp en detaljert plan for kurset. Det kan bli noe avvik fra planen. Legg merke til fremmøtetidspunkt for tirsadag 22. januar. Per vil organisere tider for test med PC

Published Jan. 10, 2008 9:54 AM - Last modified Jan. 16, 2008 10:55 AM