Undervisning - tid og sted

All undervisning er felles. Se bort fra at det står seminar på noe. Det er tid og sted som er viktige. Se ellers den detaljerte undervisningsplanen for en fullstendig oversikt.

Forelesning

 • Mandag kl. 12:15 -16:00, Seminarrom 5 Harald Schjelderups hus ( i perioden 14. januar til 28. januar)

  Påske i uke 12

 • Onsdag kl. 12:15 -16:00, V417 Harald Schjelderups hus

  Undervisning: 16. januar og 30. januar

 • Torsdag 17. januar kl. 12:15 -16:00, Seminarrom 5 Harald Schjelderups hus

 • Tirsdag 22. januar kl. 09:15 -13:00, V417 Harald Schjelderups hus

 • Fredag 25. januar kl. 12:15 -16:00, Seminarrom 5 Harald Schjelderups hus

 • Torsdag 31. januar kl. 12:15 -16:00, Seminarrom 3 Harald Schjelderups hus

Seminar

Seminar 1

 • Tirsdag 29. januar kl. 12:15 -16:00, V217 Harald Schjelderups hus

  Påske i uke 12

Seminar 2

 • Torsdag 24. januar kl. 12:15 -16:00, Seminarrom 5 Harald Schjelderups hus

  Påske i uke 12

Published Oct. 24, 2007 1:03 PM - Last modified Jan. 24, 2008 8:07 AM