Dette emnet er nedlagt

PSY520 – Profesjonsstudiet i psykologi, 10. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiepoengsberegning fra emnet PSY511, PSY512 og undervisning og eksamen på PSY520.

10. semester består av:


Fordypningspraksis

Fordypningspraksis fortsetter for de som har valgt BFT eller DT som sekvens.


Forberedelse til avsluttende eksamen

I ditt siste semester må du opp til en avsluttende eksamen knyttet til fordypningsområdet du har valgt.


Sluttføring av hovedoppgaven

Senest semesteret før du melder deg til avsluttende eksamen må du levere inn et vitenskapelig arbeid (hovedoppgaven). Arbeidet skal ordinært være innsamling og /eller analyse av et empirisk materiale, men kan også være av teoretisk art.

Du skal være oppmeldt til emnekoden PSYKHO, men informasjonen som står på emnesiden til PSYC6100 er i stor grad gyldig også for PSYKHO: PSYC6100 - Hovedoppgave

Se for øvrig også informasjon om arbeidet med hovedoppgaven her: Hovedoppgaven

Hva lærer du?

Arbeid med hovedoppgaven skal sikre den nødvendige konsentrajon og fordypelse innen et ormåde. Arbeidsprosessen lærer deg å beherske vitenskapelig fremgangsmåte, definere problemstillinger og vurdere bruk av ulike metoder knyttet til et valgt emne.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Lukket profesjonsstudium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak ved profesjonsstudiet

Bestått PSY510-eksamen

Gjennomført hovedpraksis

Undervisning

Fordypningspraksis i veiledede smågrupper.

Individuell veiledning i forbindelse med hovedoppgavearbeidet.

Eksamen

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg til en hel sekvens/fordypningsområde må alle ha deltatt på og fått godkjent et kurs innen arbeid- og organisasjonspsykologi og et kurs innen PPT.

Avsluttende eksamen består av en skriftlig 14-dagers oppgitt hjemmeeksamen knyttet til fordypningsområdet du har valgt, og en muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Eksamen på 2. avdeling er delt i to med en skriftlig eksamen etter 7. semester (PSY510) og en avsluttende eksamen (PSY520).

Fakta om emnet

Studiepoeng

90

Undervisning

Sist gang høsten 2008

Eksamen

Vår og høst

Siste gang våren 2011

Undervisningsspråk

Norsk