PSY9205 – Forskningsseminar; Kultur- og samfunnspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved Psykologisk institutt som møtes regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester. Dette er et løpende seminar og nye deltakere tas imot hvert semester.

Hver kandidat som deltar på PhD-programmet ved Psykologisk institutt må velge seg 1 forskningsseminar og følge dette (obligatorisk del av programmet).

Hva lærer du?

Se over.

Opptak og adgangsregulering

Dette er et seminar i regi av forskningsgruppen og nye deltakere tas imot hvert semester.

Du kan melde deg til emnet i studentweb - må da melde deg til PSY9205A først (1 semester) og samtidig sende mail om påmelding til seminarleder med CC konsulent
Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på ph.d.-programmet.

Undervisning

Se emnets semesterside for informasjon om undervisningstider.

Eksamen

Krav: Aktiv deltakelse med framleggelse kreves, og det kreves kontinuerlig deltakelse over minst 3 semestre.

Uttelling: 5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre. I studentweb vil det komme opp 4 ulike koder tilknyttet seminaret:

920X - A: deltagelse 1. semester
920X - B: deltagelse 2. semester
920X - C: deltagelse 3. semester
920X - P: presentasjon/paper samt midtveisevaluering

Alle elementer må være godkjent av seminarleder for at kandidat oppnår 5 SP (ECTS).

For instituttets praktisering av midtveisevaluering, se lenke her: Midtveisevaluering

For Fakultetets retningslinjer, se lenke her: Retningslinjer

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Godkjent deltakelse og presentasjon i seminaret.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre.

Undervisningsspråk

Engelsk