PSY9210 – Forskningsseminar: Helsepsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved Psykologisk institutt som møtes regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester. Dette er et løpende seminar, og nye deltakere tas imot hvert semester.

Hver kandidat som deltar på PhD-programmet ved Psykologisk institutt må velge seg 1 forskningsseminar og følge dette (obligatorisk del av programmet).

Hva lærer du?

se over

Opptak og adgangsregulering

Dette er et seminar i regi av forskningsgruppen og nye deltakere tas imot hvert semester.

Du kan melde deg til emnet i studentweb - må da vurderingsmelde *ikke undervisningsmelde( deg til PSY9210A først (1 semester) og samtidig sende mail om påmelding til seminarleder med CC konsulent
Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Opptak på ph.d.-program I Psykologi ved UiO.

Undervisning

Se semestersiden for emnet for opplysninger om tid og sted for undervisningen.


Dersom man tar tre semestre i rekkefølge er det lov å være borte én gang per semester.

Dersom man ikke tar kurset i sammenheng, kreves det min 12 ganger deltagels som kompensasjon for mer fragmentert deltagelse. Presentasjon og midtveisevaluering kommer i tilleg for å få bestått.

Eksamen

Hjelpemidler

Krav: Aktiv deltakelse med framleggelse kreves, og det kreves kontinuerlig deltakelse over minst 3 semestre.

Uttelling: 5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre. I studentweb vil det komme opp 4 ulike koder tilknyttet seminaret:

92XX - A: deltagelse 1. semester
92XX - B: deltagelse 2. semester
92XX - C: deltagelse 3. semester
92XX - P: presentasjon/paper samt midtveisevaluering

Alle elementer må være godkjent av seminarleder for at kandidat oppnår 5 SP (ECTS).

For instituttets praktisering av midtveisevaluering, se lenke her: Midtveisevaluering

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre.

Undervisningsspråk

Norsk