PSY9290 – Deltagelse forskningsseminar 4 semestre eller flere

Kort om emnet

Dersom du følger det obligatoriske forskningsseminaret du er tilknyttet i 4 semestre eller mer vil du få 1 SP ekstra som da inngår i "Frie SP" - faglig teori.

Opptak og adgangsregulering

Kandidater som har fått opptak til PhD ved instituttet og som har fått opptak på en av forskningsseminarene: PSY9201-9209.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se aktuelle forskningsseminar.

Undervisning

Se aktuelle forskningsseminar

Eksamen

Kandidater melder seg opp hvert semester til forskningsseminar.

Hvert forskningsseminar er nå delt inn i 4 deler:

A - 1. semester
B - 2. semester
C - 3. semester
P - presentasjon/paper (ulik praksis pr seminar)

Dersom Dere melder dere opp mer enn 3 ganger og får dette godkjent av seminarleder (som deltatt) vil denne emnekoden - PSY9290 -komme opp i deres vurderingsprotokoll på studentweb.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

ingen egen aktivitet - kun kreditering for ekstra semester ved obl. forskningsseminar. Kandidat melder seg selv via studentweb - seminarleder bekrefter i protokoll evt deltagelse.

Eksamen

se under undervisning

Undervisningsspråk

Norsk