PSY9291 – Deltagelse 2 ulike forskningsseminarer

Kort om emnet

Dersom du følger 2 ulike obligatoriske forskningsseminar i 3 semestre hver eller mer - og får godkjent alle nødvendige elementer i hvert seminar vil du få 2 SP for det ekstra forskningsseminaret du da har gjennomført.

Hva lærer du?

Se aktuelle forskningsseminarers hjemmeside.

Opptak og adgangsregulering

Må være tatt opp på PhD program og akseptert i forskningsseminar ved aktuelle seminarleder.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se de aktuelle forskningsseminarers hjemmeside.

Undervisning

Se de aktuelle forskningsseminarenes semestersider.

Eksamen

Kandidater melder seg opp hvert semester til forskningsseminar.

Hvert forskningsseminar er nå delt inn i 4 deler:

A - 1. semester
B - 2. semester
C - 3. semester
P - presentasjon/paper (ulik praksis pr seminar)

Dersom Dere melder dere opp til mer enn ett forskningsseminar og alle deler i begge seminarene er gjennomført og godkjent av respektive seminarledere vil denne emnekoden - PSY9291 -komme opp i deres vurderingsprotokoll på studentweb.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

ingen egen aktivitet - kun kreditering for fullføring av forskningsseminar i tillegg til fullført obl. forskningsseminar. Kandidat melder seg selv via studentweb aktuelle semester forskningsseminar 2 er fullført - seminarleder bekrefter i protokoll evt deltagelse.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk