PSY9300 – Internasjonal publisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er beregnet for kandidater som er i begynnelsen av skrivefasen, og som holder på med de første artiklene. Dersom man har publisert de nødvendige artikler, har man allerede lært mye av det kurset skal lære bort. Søkere som har deltatt på et tilsvarende kurs tidligere kan ikke delta på dette kurset.

Hensikten med kurset er å gi deltakerne et glimt av den verden vi som forskere i et internasjonalt fag beveger oss. Kurset er ikke primært et skrivekurs, men en innføring i publisering i vitenskapelige tidsskrifter og den kultur som omgir disse. Hva slags litterær sjanger representerer en vitenskapelig artikkel i psykologi? Hvordan velger man et egnet tidsskrift? Hvilke eksplisitte og implisitte regler styrer det som skal publiseres? Disse spørsmålene blir belyst ved konkrete eksempler. Detaljert kursplan blir sendt til kursdeltakerne.

Dette er et obligatorisk kurs for kandidater tatt opp i programmet etter 13.11.08.

Ansvarlig:  Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hva lærer du?

Tema:

• Introduksjon
• Fag og vitenskap - hva er interessant for en internasjonal leserkrets? Former for vitenskapelig publisering
• Valg av tidsskrift - tidsskrifters kultur, vitenskapelig profil og vitenskapelig "impact"
• Vitenskapelige artikler som litterær sjanger. Den vitenskapelige artikkels pedagogikk - struktur og innhold, de formelle og utformelle regler for rapportering av resultater
• Den redaksjonelle prosess - konsulentens ("reviewer/referee") rolle
• Kriterier for akseptering i internasjonale tidsskrifter - refusjoner, revisjoner og forhandlinger med redaksjonen
• Etiske retningslinjer for vitenskapelig publisering - medforfatterskap, tidspunkt for medieoppmerksomhet, dobbeltrapportering av data
• Presentasjoner på vitenskapelige konferanser: foredrag og "posters"
• Oppsummering og konklusjon

Litteratur: Det er utarbeidet et kompendium som blir delt ut på kurset.

Opptak og adgangsregulering

Påmelding:

Gjøres via studentweb.

Du kan evt maile sverreag@psykologi.uio.no for å bli satt på venteliste.

Dette er et emne for kandidatene på ph.d.-programmet, studieretning psykologi. Det er 35 plasser på emnet og først til mølla prinsippet gjelder. Det er ikke åpent for hospitanter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet tilbys studenter som er tatt opp til ph.d.-programmet.

Undervisning

Emnet undervises i på våren.

Eksamen

Deltakelse på hele kurset er obligatorisk samt hjemmeoppgave (paper/essay). Uttelling for deltakelse og hjemmeoppgave: 2 SP.

Innlevering av oppgave er ca 3-4 uker etter siste dag med undervisning.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk