Pensum/læringskrav

Litteraturlisten dekker pensum for innføring i genell psykologi og innføring i psykologiens historie. Undervisning i form av forelesninger og gruppeundervisning vil ta for seg utvalgte emner fra litteraturlisten.

Litteraturliste

Passer, M. W. & Smith, R. E. : Psychology: The science of mind and behaviour, 2008. N.Y.:McGraw-Hill. 4.ed. .

Den forrige utgaven kan også benyttes

Teigen, K. H: En psykologihistorie, 2004. Bergen: Fagbokforlaget.

Alternativt pensum i psykologiens historie:

Benjamin, L.: A brief history of modern psychology, 2007. Oxford: Blackwell Publishing.

Publisert 22. apr. 2008 19:10 - Sist endret 17. juni 2008 12:02