Semesterside for PSYC1200 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Eksamensoppgaver:

Du skal svare på seks - 6 - av følgende syv -7 - spørsmål....

18. jan. 2017 08:49

Hvis du har bok men ikke tilgang til Connect:

Du må kjøpe koden separat.

Gå til http://www.connectstudentsuccess.com/

Lenken Buying accessto a Connect course gir deg ytterlige informasjon.

Registreringshjelp:Les dette!

Kursspesifikk lenke:...

14. juli 2016 10:11

Faglærere