Semesterside for PSYC1200 - Vår 2012

Karakterbegrunnelse utsatt eksamen:

Ta direkte kontakt med sensor på epost:Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet (slik: "Kand xxxx, PSY xxxx").

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

2. juli 2012 11:15

Karakterbegrunnelse

Kandidatnr. 2101-2141: Ta direkte kontakt med sensor på epost: Husk å oppgi kandidatnummer og emnekode i subjectfeltet(slik: "Kand xxxx, PSYC xxxx").

Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren faller.

8. juni 2012 14:55