Semesterside for PSYC1202 - Vår 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Husk å levere eksamensoppgaven i to eksemplarer i ekspedisjonen på PSI innen innleveringsfristen. Ta også med utfylt egenerklærings skjema.

16. mars 2015 13:05

Faglærere