Beskjeder

Publisert 7. okt. 2019 12:45

Dette emnet bruker Canvas aktivt i undervisningen, og vi ber om at studenter setter seg inn i dette allerede før første forelesning.