Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. desember

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 18. desember kl. 09:00 (2 timer).

Sted: OsloMet Sal 1C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk aktivitet:

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 22:29