Semesterside for PSYC2101 - Vår 2013

Studenter med bestått resultat: Møt opp på Dag-Erik Eilertsens kontor V04-19 tirsdag 14. mai kl. 10-12 og 14-15 eller onsdag 15. mai kl. 10-15.

Studenter med ikke bestått resultat kan kontakte sensor på e-post: d.e.eilertsen@psykologi.uio.no

2. mai 2013 09:00

Kontakt

SV-info