Dette emnet er nedlagt

PSYC2201 – Nevrobiologi, genetikk og nevroanatomi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til nevrobiologi og det biologiske grunnlaget for psykologi. Emnet fokuserer på basale mekanismer som ligger til grunn for hjernens normalfunksjon og en grundig gjennomgang av sentrale emner innen moderne nevrovitenskap: A) Evolusjonforelesninger er sentrert rundt de evolusjonære perspektiver for menneskelig psykologisk utvikling og atferd. B) Genetikkforelesninger gir en innføring i det biologiske grunnlaget for variasjon og endring i menneskelige egenskaper og atferd. C) Forelesninger om nevroanatomi vil forklare de viktigste strukturene av det menneskelige nervesystemet og bruk av MR bilder i diagnostikk relatert til kognisjon. D) Forelesninger om nevrotransmittere vil forklare de fundamentale kjemiske forbindelsene som overfører en nerveimpuls fra en nervecelle til en annen nervecelle og det biologiske grunnlaget for noen psykiske lidelser. E) Cellebiologiforelesninger vil forklare hjernekjemien og mikrosystemprosesser.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Kjenne til grunnleggende prinsipper innen nevrobiologi, genetikk, nevroanatomi og det nevrobiologiske som ligger til grunn for hjerneaktivitet og prosesser involvert i normale psykologiske funksjoner og ved sykdom.
  • Kjenne til sammenhengen mellom struktur og funksjon i fysiologiske prosesser.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Formidle sammenhengen mellom struktur og funksjon tilhørende sentrale kognitive prosesser.

Generell kompetanse
Du skal kunne:

  • Forstå og vekte betydningen av at mennesket har et biologisk fundament for mentale funksjoner. Dette innebærer å kritisk kunne vurdere relasjonen mellom genetikk, miljøfaktorer og de rammer menneskelig nevrobiologi setter for mennesker.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1.

Undervisning

Ca 38 timer forelesning.

Obligatorisk aktivitet:
Å følge selvlæringsdelen (A Colorful Introduction to the Anatomy of the Human Brain) av kurset med dokumentasjon av aktivitet en gang per uke.

Eksamen

Hjemmeeksamen over fem dager.

Eksamensspråk

Det er lov til å besvare eksamen på skandinaviske språk eller på engelsk. Oppgaveteksten blir gitt på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk