Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. desember

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 18. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 21. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 20:44