Pensum/læringskrav

Gruppeledelse

Forsyth, D.R. : Group dynamics, 2006. Belmont, CA: Wadsworth. 4. utg. Kap. 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 12.

I tillegg til pensum skal det være et kompendium, innholdet er markert med K. Kompendiet er i salg hos Kopiutsalget ved semesterstart. Obs! Henning Bangs artikkel er kun med i noen av kompendiene som selges. De som ikke får kompendium med artikkelen, oppfordres til å gå på biblioteket.

K Bang, Henning. (2008). Effektivitet i lederteam - hva er det, og hvilke faktorer påvirker det? I: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 21. februar 2008, s. 272-286

K Skogstad, E. & Einarsen, S. (2002). Effektiv ledelse: En gjennomgang av det 20. århundres viktigste perspektiver. I E. Skogstad & S. Einarsen (red.)Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. Bergen: Fagbokforlaget.

K Hackman, J.R. (2002). Imperatives for leaders (chapter 7). I J.R. Hackman Leading teams: Setting the stage for great performances. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

K Hackman, J.R. & Wageman, R. (2007). Asking the right questions about leadership, American Psychologist, 62(1), s. 43-47.

K Mosvick, R.K. & Nelson, R.B. (1996). We’ve got to start meeting like this. Indianapolis: Park Avenue Productions. (kap. 2, 5 og 6)

Publisert 5. apr. 2011 10:22 - Sist endret 31. mai 2011 12:10