Karakterbegrunnelse PSYC3401

Ta direkte kontakt med sensor for karakterbegrunnelse

 

Kandidatnr. 3001-3024: e-post: henning.bang@psykologi.uio.no

Kandidatnr. 3025-3047: e-post: c.a.bjorkli@psykologi.uio.no

 

Husk å oppgi emnekode og kanddiatnr.

 

Frist 13. januar.

 

Publisert 6. jan. 2014 15:33