Semesterside for PSYC3401 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Når du har mottatt resultat kan du be om begrunnelse ved å sende en mail til: begrunnelser@psykologi.uio.no

Husk å skrive emnekode og kandidatnummer.

 

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at du har mottatt eksamensresultat.

8. mai 2014 17:15

Kontakt

SV-info

Faglærere