Pensum/læringskrav

Gruppeledelse

Forsyth, D.R. : Group dynamics, 2012. Belmont, CA: Wadsworth. 6. utg. Kap. 1, 5, 6, 8 til og med 13.

I tillegg til pensum skal det være et kompendium, innholdet er markert med K. Kompendiet er i salg hos Kopiutsalget ved semesterstart.

K Bang, Henning. (2008). Effektivitet i lederteam - hva er det, og hvilke faktorer påvirker det? I: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 21. februar 2008, s. 272-286

K Skogstad, E. & Einarsen, S. (2002). Effektiv ledelse: En gjennomgang av det 20. århundres viktigste perspektiver. I E. Skogstad & S. Einarsen (red.)Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. Bergen: Fagbokforlaget.

K Hackman, J.R. (2002). Imperatives for leaders (chapter 7). I J.R. Hackman Leading teams: Setting the stage for great performances. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

K Hackman, J.R. & Wageman, R. (2007). Asking the right questions about leadership, American Psychologist, 62(1), s. 43-47.

K Mosvick, R.K. & Nelson, R.B. (1996). We’ve got to start meeting like this. Indianapolis: Park Avenue Productions. (kap. 2, 5 og 6)

K Yukl, Gary (2012). Effective Leadership Behavior: What We Know and What Questions Need More Attention. Academy of Management Perspectives, November 1, 2012 vol. 26 no. 4, s. 66-85. doi 10.5465/amp.2012.0088

Publisert 14. nov. 2013 14:11