Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Refleksjonsnotat.

Utlevering av oppgaven: 16. mai

Innleveringsfrist: 15. juni kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 6. juli

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 10:11