Semesterside for PSYC4200 - Vår 2008

Undervinsing for Cato Grønnerøds gruppe i dag er utsatt pga. sykdom.

10. mars 2008 10:32

Dagens undervisning for gruppe 3 (kl1315-16) med Cato Grønnerød er utsatt pga sykdom.

4. feb. 2008 10:57