Pensum/læringskrav

Enkelte endringer i utgivelsesår kan forekomme.

Empirisk psykopatologi

Bellack, A. S., (2006): Scientific and Consumer Models of Recovery in Schizophrenia: Concordance, Contrasts, and Implications, i Schizophrenia Bulletin, vol 32, no. 3, s. 432-442.

Beidel, D. C., Frueh, B.C. & Hersen, M.,(2014): Adult Psychopathology and diagnosis. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd. ISBN: ISBN: 978-1-118-65708-9 Ed., 1-3, 5-9, 13, 17, 18 og 20.

Ed: Oldham, J.M., Skodol A. E., Bender, D. S. (2014): Textbook of personality disorders.Second edition. Washington DC.: American Psychiatric Publishing. Kap 1-9, 18 og 20.

Torgalsbøen, AK & Vaskinn, A. (2014): Diagnostisering: Norske psykologers unnlatelsesynd?, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51, 753-758.

Håndbøker:
K = finnes i compendium

K Rønnestad, M. H.  & von der Lippe, A. (2002): Appendiks: Det første intervjuet, i Det kliniske intervjuet, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, s. 536-541.

Strack, Stephen: Essentials of Million Inventories Assessment, 2002. John Wiley and sons, New York.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), Washington DC, 2013.

M.I.N.I: Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju

K SCID-1: Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders

SCID-II: Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV

World Health Organization: The ICD-10 Classification of Mental and behavioral Disorders. Diagnostic criteria for research, 2003. Geneva: WHO.
Finnes kun på nett: http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf
Et alternativ til å kjøpe den store DSM-5-boken kan være Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5 (2013). Hovedvekten i kurset vil være å lære å bruke ICD-10.

OBS! Håndbøkene i ICD-10 og DSM-5/Desk Reference MÅ medbringes i undervisningen på starten av semesteret!

Publisert 9. mai 2017 10:18 - Sist endret 22. nov. 2017 14:16