Semesterside for PSYC4300 - Vår 2008

Tilbakemeld./begrunnelse for sensur for kand.3601-3622 - mandag 5. aug. etter kl. 1900 el. tirsdag 6. aug. før kl. 1600 sensor anne-Lill Ørbeck tlf. 91797969

4. aug. 2008 14:20

Tilbakemelding/begrunnelse på sensur:Kandidatnr. 3623-3644. Ring 91368854. kl. 13-14.

8. juli 2008 11:58

Sensur for kandnr. 3601-3622 uts. til 14. juli pga forsinkelser med forsendelsen(postverket!)

2. juli 2008 12:53