Semesterside for PSYC4300 - Vår 2011

Tilbakemelding, ta direkte kontakt med sensor:

Kandidatnr.2201-2218: a.k.torgalsboen@psykologi.uio.no

Kandidatnr.2219-2235: c.f.hansen@psykologi.uio.no

Husk å oppgi emnekode og kandidatnummer.

Frist for å be om begrunnelse er 27. juni.

20. juni 2011 14:23

Seminar i klassifikasjon m.m. med Victoria Cramer i uke 4 er dessverre avlyst grunnet sykdom. Undervisningen vil bli forsøkt tatt igjen delvis i uke 5 og deretter senere. Sjekk e-post for nærmere beskjed.

24. jan. 2011 16:25

Undervisningklinikken 9. mai er avlyst grunnet at kullet består av 3 i stedet for 4 grupper.

5. jan. 2011 14:59