Ta direkte kontakt med sensor …

Ta direkte kontakt med sensor for karakterbegrunnelse:

Kandidatnr. 2201 - 2224: muntlig, Anne-Kari Torgalsbøen: torsdag 21/6 kl. 11-12.00 kontaktifo

Kandidatnr. 2225 - 2249: E-post, Anne Lill Ørbeck <anelill@online.no>

Husk å oppgi emnekode, kandidatnr og telefonnummer (i tilfelle sensor ønsker å gi tilbakemelding muntlig). Frist for å be om tilbakemelding er en uke.

Publisert 20. juni 2012 12:29 - Sist endret 20. juni 2012 12:38