Pensum/læringskrav

Enkelte endringer i forhold til utgivelsesår kan forekomme.

Empirisk psykopatologi

Turner, S.M. & Hersen, M: Adult Psychopathology and diagnosis, 2007. New York: John Wiley & Sons Ltd. ISBN: 0471 41163-9. 5. Ed., Kap. 6-12 & 17.

Ed: Oldham, J.M., Skodol A. E., Bender, D. S.: Essentials of Personality Disorders, 2009. Washington DC.: American Psychiatric Publishing. ISBN: ISBN 978-1-58562-358-7. Part I-III, p. 3-157.

Rund, B.R.: Schizofreni, 2005. Hertervig forlag. Kap. 3, 5, 16..

Ed. Davidson, L., Harding, C. M. & Spaniol, L: Recovery from severe mental illness: Research evidence and implications for practice., 2005. Boston University.. Kap. 1: s. 5-27 og s. 57-69; Kap 2: s. 160-201..

Håndbøker:

Strack, Stephen: Essentials of Million Inventories Assessment, 2002. John Wiley and sons, New York.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2004. Washington DC: American Psychiatric Association. 4th ed, Text Revision DSM-IV-TR (Gjerne Quick refernce to Diagnostic Criteria from DSM-IV-TR).

World Health Organization: The ICD-10 Classification of Mental and behavioral Disorders. Diagnostic criteria for research, 2003. Geneva: WHO.

OBS! Håndbøkene i ICD-10 og DSM-IV-TR MÅ medbringes i undervisningen på starten av semesteret!

Publisert 11. okt. 2011 16:01 - Sist endret 4. jan. 2012 13:43