Semesterside for PSYC4300 - Vår 2013

For karakterbegrunnelse ta direkte kontakt med sensor på e-post:

Kand. 2851-2865: Anne-Kari Torgalsbøen <a.k.torgalsboen@psykologi.uio.no>

Kand. 2868-2880: Anne Lill Oerbeck <annelill.oerbeck@gmail.com>

Kand. 2881-2894: Anja Vaskinn <anja.vaskinn@psykologi.uio.no>

Husk å oppgi emnekode og kandidatnummer. Frist for å be om begrunnelse er en uke fra sensuren ble publisert.

24. juni 2013 15:25