Semesterside for PSYC4315 - Vår 2021

Internveiledning

Det tilbys internveiledning for studentene. Dette er et frivillig tilbud. Studentene som ønsker veiledning på sitt utredningsarbeid, rapportskriving, drøfting av forhold knyttet til praksis, rolleforståelse etc. kan ta kontakt med semesterets aktuelle veiledere på e-post og avtale et møte. Tilbudet er aktivt under forpraksisperioden.

Internveiledning med Merete Glenne Øie: etter avtale
Kontaktes på e-post m.g.oie@psykologi.uio.no eller på tlf. 408 89 007

Interveiledning med Anne-Kari Torgalsbøen: etter avtale
Kontaktes på e-post a.k.torgalsboen@psykologi.uio.no 

20. jan. 2021 15:39