Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Praksisrapport og arbeidskrav og deltakelse i seminar.

Praksisrapport

Muntlig presentasjon og deltakelse i seminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:34