Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. november

Eksamensordning

Praksisrapport og arbeidskrav og deltakelse i seminar.

Praksisrapport

Innleveringsfrist: 19. november kl. 14:00

Muntlig presentasjon og deltakelse i seminar

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 17:20