Pensum/læringskrav

Relasjonskompetanse

Hill, C. (2014). Helping skills: Facilitating exploration, insight, and action:. Washington, DC: American Psychological Association Følgende kapitler: Kapittel 7, 8 og 9 ca. 50 sider

Følgende kapitler fra Rønnestad, M. H. & Lippe, A.v.d. (2009). Det kliniske intervjuet. Revidert utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk: Kapitler: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12 og 14.

Kap. 1. Rønnestad, M. H. & Lippe, A.v.d. Forskningens bidrag til kunnskap om psykoterapi.

Kap. 2. Gullestad, S. & Killingmo, B. Dialogen bak dialogen Ss. 33-54 22 sider

Kap. 3. Havik, O. Planlegging av korttids dynamsik psykoterapi: Noen hovedprinsipper.

Kap. 4. Hartmann, E. Det kliniske intervjuet i et interpersonlig psykoanalytisk perspektiv.

Kap. 5. Røed Hansen, B. Mulighetenes tid: Det kliniske intervjuet i et intersubjektivt perspektiv.

Kap. 6. Hem, L. & Fog, J. Det kliniske interview og person vurderinger: Eksistenspsykologiske overvejelser .

Kap. 7. Hoffart, A. Det kliniske intervjuet fra et kognitivt perspektiv.

Kap. 8. Gulbrandsen, W. & Tjersland, O. A. Ringer i vannet: Terapeutiske møter med par i konflikter.

Kap. 9. Reichelt, S. De mange mulige samtalene: Samtaler inspirert av systemiske ideer.

Kap. 10. Skjerve, J. Det atferdsanalytiske intervjuet.

Kap. 12. Dieserud, G. & Ekeberg, Ø. Hvordan forstå selvmordsatferd.

Kap. 14. Lippe, A.v.d. & Rønnestad, M. H. Det første møtet: Tekniske, formelle og interpersonlige aspekter.

Ca. 245 sider.

Publisert 29. mai 2019 09:49 - Sist endret 29. mai 2019 09:49