Undervisning - tid og sted

Infomøte onsdag 13. januar 2010 kl. 1615-1800 i aud. 2. Egen orientering for dette emnet mot slutten av møtet i samme rom for å koordinere testing med praktikumgruppene.

Relasjonskompetanse (seminar)

Gruppe 1 - Helge Rønnestad

 • Tirsdag kl. 14:15 -17:00, S322 Harald Schjelderups hus

  Undervisning: 2. februar og 16. februar - 23. mars

 • Tirsdag kl. 12:15 -15:00, S325 Harald Schjelderups hus ( i perioden 16. mars til 23. mars)

Helge Rønnestad

Gruppe 2 - Hanne Oddli

 • Tirsdag kl. 12:15 -15:00, S216 Harald Schjelderups hus

  Undervisning: 2. februar og 16. februar - 23. mars

Hanne Berit Weie Oddli

Gruppe 3 - Marit Råbu

 • Tirsdag kl. 13:15 -16:00, V217 Harald Schjelderups hus

  Undervisning: 2. februar og 16. februar - 23. mars

Marit Råbu

Gruppe 4 - Anna von der Lippe

 • Tirsdag kl. 14:15 -17:00, S328 Harald Schjelderups hus

  Undervisning: 2. februar og 16. februar - 23. mars

Anna von der Lippe

Intern forpraksis

Oppstartsmøtet og én av de fire veiledningsdagene er obligatoriske (avhengig av hvilken gruppe man er på).

Oppstartsmøte

 • Torsdag 28. januar kl. 09:15 -12:00, Seminarrom 6 Harald Schjelderups hus

Cato Grønnerød

Testopplæring for internpraksis-testerne

 • Torsdag 28. januar kl. 12:15 -15:00, Seminarrom 6 Harald Schjelderups hus

Cato Grønnerød

Praksisveiledning

Oppsett for oppmøte: torsdag 11.3 9.15-11: gruppe 3B (også obligatorisk for 3A);

-torsdag 18.3 9.15-11: gruppe 3A (også obligatorisk for 3B);

-torsdag 25.3 9.15-13: gruppe 4A og 4B.

 • Torsdag kl. 09:15 -13:00, V317 Harald Schjelderups hus ( i perioden 4. mars til 25. mars)

Cato Grønnerød

Ekstern forpraksis

Forpraksis i ekstern institusjon

Praksisdag er i utgangspunktet onsdager 4 timer i uken i 11 uker og oppstart er i uke 6. Imidlertid avtales tidspunkter og dager med hvert praksissted.

Praksisveiledning

Praksisveiledning skjer gruppevis og omfang er på ca. 2 timer per gruppe. 18. februar er det én time hver til hver gruppe - vi starter med gruppe 1A, 1B, 2A og 2B. 19. februar er det samme opplegg med 3A, 3B, 4A og 4B. Nøyaktig oppsett videre avtales med veileder.

 • Torsdag kl. 09:15 -13:00 ( i perioden 18. februar til 22. april)

 • Fredag kl. 13:15 -17:00 ( i perioden 19. februar til 23. april)

Anne-Kari Torgalsbøen, Svenn Torgersen

Publisert 26. okt. 2009 12:00 - Sist endret 11. mars 2010 07:21