Pensum/læringskrav

John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.) (2008), Handbook of personality. Theory and research. Third edition. New York:The Guilford Press. Kapitlene 1-10, 14, 16, 21, 28-32.

Kompendium PSYC4200 - Personlighetspsykologi - ny versjon for våren 2010, Kan kjøpes i Kopiutsalget på Akademika, Blindern.

PSYC4100 - Kompendium som fås kjøpt på Kopiutsalget, Akademika Blindern.,

Publisert 20. nov. 2009 11:18